Als we gaan wandelen dan laten wij dat aan de leden weten via een zogenaamde lichtflits.

In deze lichtflits worden ook de eventuele kosten verbonden aan de wandeling met nazit vermeld.