Het bestuur bestaat sinds de Algemene Leden Vergadering
d.d. 14 december 2022 uit:

Voorzitter: Diny van Drongelen
0497-513965
dinyenfredvandrongelen@hotmail.com

Secretaris: Marianne Som
06-51879685
mariannesom29@gmail.com

Penningmeester: Menno van Woerkum
06-22988242
mennovanwoerkum@kpnmail.nl

Bestuurslid publicaties: Marton Meulenbroeks
06-36328672
martonmeulenbroeks@gmail.com

Redactie: Wilma Maas
06-48767903
wilmamaas60@hotmail.com


Postadres: Reumavereniging De Kempen
Postbus 114, 5530 AC Bladel

Rabobank: NL74RABO0107519925 BIC RABONL2U