JAARKALENDER 2019 (voorlopig):

08 januari             Bestuursvergadering

12 februari           Bestuursvergadering

15 februari           Bestuur etentje

21 februari           Algemene ledenvergadering

07 maart               Regionaal Overleg Reumacentrum

12 maart               Bestuursvergadering

18 – 29 maart       Collecteweek ReumaNederland

21 maart               Lezing Artrose en Artritis

09 april                 Bestuursvergadering

18 april                 Voorjaarbijeenkomst eigen leden

14 mei                   Bestuursvergadering

11 juni                   Bestuursvergadering

13 juni                   Busreis

juni/ juli                Evaluatie (Terras) vergadering Bestuur

AUGUSTUS VAKANTIE

september       Bestuursvergadering

september       Lezing

oktober            Bestuursvergadering

oktober            Gezellige vrijwilligersavond

november       Bestuursvergadering

december        St. Nicolaas Kienen

december        Bestuursvergadering

december        Eindejaarbijeenkomst 19.30 tot met 22.30  in de Eikenburg