JAARKALENDER 2020:

27 februari         Algemene ledenvergadering, nadien kienen.

18 maart             Lezing, Den Herd, Bladel verzorgd door Podotherapie Baselmans

Maart                  Bestuur etentje

April                    Voorjaarsbijeenkomst eigen leden

Mei                      Fietstocht

Mei/ Juni             Excursie Vlindertuin

17 juni                 Busreis

4 november        Lezing, Kom in Beweging

JAARKALENDER 2019:

08 januari             Bestuursvergadering

12 februari           Bestuursvergadering

15 februari           Bestuur etentje

21 februari           Algemene ledenvergadering

07 maart               Regionaal Overleg Reumacentrum

12 maart               Bestuursvergadering

18 – 29 maart       Collecteweek ReumaNederland

21 maart               Lezing Artrose en Artritis

09 april                 Bestuursvergadering

18 april                 Voorjaarbijeenkomst eigen leden

14 mei                  Bestuursvergadering

11 juni                  Bestuursvergadering

13 juni                  Busreis

25 juni                  Evaluatie (Terras) vergadering Bestuur

AUGUSTUS VAKANTIE

4 september        Wandeltocht

10 september      Bestuursvergadering

14 september      Besturendag

26 september      Lezing, Orthopedische Chirurgie bij Reuma

28 september      Fietstocht

8 oktober             Bestuursvergadering

11 oktober           Mini-Symposium Wereldreumadag  MMC (RRC Eindhoven)

12 oktober           Wereld Reuma Dag

26 september      Lezing knieoperatie

30 oktober           Vrijwilligersavond

6 november         Lezing, Pneumokokkenziekte en – Vaccin

12 november       Bestuursvergadering

4 december.        St. Nicolaas Kienen

10 december       Bestuursvergadering

17 december       Eindejaarsbijeenkomst / Begroting 19.30 tot met 22.30  in de Eikenburg