Tien goede reden om lid te worden

Tien goede reden om lid te worden van onze vereniging.  

 

1.         De Reumapatiëntenvereniging is met haar 210 leden aangesloten bij het

            Reumafonds

       

2.         De RPV zorgt er voor, dat u kunt bewegen, want bewegen is het

            toverwoord bij reuma.


3.         De RPV zorgt voor informatie.

 

4.         De RPV vindt lotgenotencontact heel belangrijk.

 

5.         De RPV heeft een eigen Website, die steeds bijgehouden wordt.

 

6.         De RPV zorgt voor ontspanning en gezelligheid.

 

7.         De RPV heeft door haar aansluiting bij de Reumafonds, invloed op de                                  

            besluitvorming voor chronisch zieken en gehandicapten.


 

8.         De RPV vraagt een bescheiden contributie van € 18, - per jaar.

 

9.         De RPV. Heeft een ledenblad, dat door eigen leden gemaakt wordt.

 

10.       De RPV is een gezellige vereniging.

          

 

Lid worden! GEWOON DOEN!             

 

Clicky Web Analytics