Reuma & Werk

 

Reïntegratietraject voor mensen met reuma.

 

Wat

 

Reïntegratietraject voor mensen met een reumatische aandoening die via betaalde arbeid een deel van hun inkomen willen verdienen.

 

 

Voor wie

 

Mensen met een reuma die niet deelnemen aan het arbeidsproces en een uitkering ontvangen van het UWV. Op dit moment neemt u niet deel aan een reïntegratietraject en u heeft ook geen werkgever of arbeidscontract.

 

 

Door wie

 

Reïntegratiebedrijf Serin en de Reumapatiëntenbond. De Reumapatiëntenbond maakt gebruik van professionele ervaringsdeskundigen. Dit zijn mensen die zelf reuma hebben met veelal een agogische of personeelsopleiding op HBO niveau.

 

 

Doel

 

Het vinden van een passende baan dat past bij uw mogelijkheden voor tenminste 12 uur per week.

 

 

Tijdsduur Reïntegratietraject

 Een tot maximaal twee jaar.

    

Aanpak/Werkwijze

 

ls u belangstelling heeft voor dit reïntegratietraject meldt u zich aan bij de Reumalijn (zie hieronder). Wanneer u aan de criteria voldoet vindt met de ervaringsdeskundige van de Reumapatiëntenbond een uitgebreid intake gesprek plaats waar onder meer aan de orde komt:

 • Motivatie
 • Ernst van de ziekte
 • Belastbaarheid
 • Eigen ideeën

 

 

Aan de hand hiervan stelt een loopbaanbegeleider van Serin samen met u en in overleg met de ervaringsdeskundige een trajectplan op. In dit plan kan aan de orde komen:

 

 • Assesment
 • Loopbaanoriëntatie
 • Verbetering lichamelijke conditie
 • Mentale ondersteuning
 • Begeleiding bij scholing en training
 • Arbeidsmarkt benadering
 • Bemiddeling en ondersteuning bij plaatsing
 • Tot slot wordt bij het UWV een Individuele Reïntegratie Overeenkomst (IRO) aangevraagd. Het trajectplan is hier een onderdeel van.
 • Gedurende dit traject is de ervaringsdeskundige van de Reumapatiëntenbond begeleidings-, contact-, en vertrouwenspersoon. De loopbaanbegeleider van Serin is en blijft de verantwoordelijke trajectbegeleider.

 

Consequenties uitkering

 

Wanneer u na deelname aan dit traject werk vindt, kan dit consequenties hebben voor uw uitkering. In de regel gaat u er op vooruit. De loopbaanbegeleider van Serin kan u hier verder over informeren.

 

 

Meerwaarde traject:

 

De inzet van ervaringsdeskundigen en enkele zeer specifieke producten zoals conditieverbetering zijn kenmerkend voor dit traject voor mensen met reuma.

 

 

Informatie en aanmelding

 

Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met de Reumalijn: 0900 - 20 30 300 (€0,10 pm) van maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur.

 

 

Loopbaanbegeleiders van Serin voor Project Reuma en werk

 

Vestiging

Amersfoort/utrecht

Loopbaanbegeleider

Steffie von Asmuth

 

Telefoon nr

033 - 476 75 20

E – mailadres

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

 

Clicky Web Analytics