Researchverpleegkundige

 

Sinds 1 September 2008 is er een researchverpleegkundige werkzaam binnen de vakgroep reumatologie van het

Regionaal Reumacentrum Zuidoost Brabant

 

Wat is een researchverpleegkundige ?  

 

Researchverpleegkundigen zijn verpleegkundigen met een aanvullende opleiding op het gebied van wetenschappelijk onderzoek. Een researchverpleegkundige houdt zich bezig met het doen van wetenschappelijk onderzoek. Dit wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan om behandelingen en therapieën te verbeteren en te ontwikkelen. Tevens wordt er wetenschappelijk onderzoek gedaan om meer inzicht te krijgen in ziektebeelden, het ontstaan, beloop en behandeling van reuma.  

 

 

Waarom een researchverpleegkundige?

 

Het verrichten van wetenschappelijk onderzoek is van groot belang voor de ontwikkeling binnen de medische wetenschap. Door middel van wetenschappelijk onderzoek kunnen behandelingen en therapieën, zoals bijvoorbeeld medicatie, onderzocht worden. Het doen van wetenschappelijk onderzoek kost erg veel tijd, en is dan ook een grote belasting voor reumatologen en physician assistants in hun dagelijkse werkzaamheden. De researchverpleegkundige neemt een groot aandeel van het wetenschappelijk onderzoek over om anderen daarmee te ontlasten. Zo kunnen reumatologen en physician assistants zich meer bezighouden met patiëntenconsulten etc.

 

Wat doet een researchverpleegkundige?

 

  • zorg dragen voor het correct en veilig uitvoeren van klinisch wetenschappelijk onderzoek
  • zorg dragen voor de logistieke planning en distributie van                      
  • o.a. materialen, medicatie en gegevens die nodig zijn voor het onderzoek
  • voorlichting en instructie geven aan de patiënt over het wetenschappelijk onderzoek
  • de researchverpleegkundige is actief betrokken bij de voorbereidingsfase, de uitvoeringsfase, waaronder de
  • directe patiëntenzorg en het verwerken van bloedmonsters en onderzoeksgegevens
  • coördineren van multidisciplinaire zorg voor de patiënt die deelneemt aan
  • het onderzoek, in nauwe samenwerking met andere specialismen  

 

 

 

Wie is de researchverpleegkundige?  

Even voorstellen:

Mw. Louise Meier

Voordien werkzaam als verpleegkundige in het Maxima Medisch Centrum te Veldhoven.

Tevens ervaring in een ander ziekenhuis en in de thuiszorg.

Gestart per 1 september als researchverpleegkundige in het reumacentrum. Dit is binnen het reumacentrum een nieuwe functie. Hopelijk kan wetenschappelijk onderzoek een bijdrage leveren in de behandeling voor u als persoon, om het leven met reuma zo aangenaam mogelijk te maken.

 

Clicky Web Analytics