Patiëntenwet

 

Patiënten niet op de hoogte van patiëntenwet

 

 

Driekwart van de patiënten weet niet dat een speciale wet de behandelrelatie tussen de patiënt en de zorgaanbieder regelt. Deze Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO), ook wel de patiëntenwet genoemd, bestaat inmiddels tien jaar. Wel weet tweederde van de ondervraagden dat men bepaalde rechten en plichten heeft, bijvoorbeeld het recht om informatie te krijgen van de zorgverlener en de plicht om informatie aan de zorgverlener te geven. Dit blijkt uit een enquête die de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie, in samenwerking met Regionale Patiënten Consumenten Platforms, onlangs heeft uitgevoerd.

 

 

Ondanks dat de meerderheid van de patiënten niet weet dat de behandelrelatie wettelijk geregeld is, weten vier van de vijf ondervraagden dat men recht heeft op een second opinion.

De helft van de ondervraagde patiënten weet dat hij de plicht heeft om mee te werken aan een behandeling zodra hij hiervoor toestemming heeft verleend en de behandeling is ingezet.

De patiënt is minder goed op de hoogte van de mogelijkheid om wijzigingen voor te stellen in het medisch dossier: slechts een op de drie mensen weet zeker dat men dit recht heeft.

Ziekenhuispatiënten blijken beter op de hoogte te zijn van de rechten en plichten dan andere patiënten.

Het tienjarig bestaan van de WGBO in 2005 vormde de aanleiding voor de enquête. Medewerkers van Regionale Patiënten Consumenten Platforms hebben op 1 november onder bezoekers van huisartspraktijken, ziekenhuizen, huisartsenposten en GGZ-instellingen deze enquête afgenomen. In totaal zijn 1766 ingevulde vragenlijsten geanalyseerd.

De enquête maakt onderdeel uit van een campagne waarin de NPCF de WGBO opnieuw onder de aandacht brengt. Hiervoor zijn onder andere wachtkamerposters (www.npcf.nl/?id=687) en folders (‘Help uzelf. Wees duidelijk tegen uw dokter’ (www.npcf.nl/?id=686) verspreid in huisartsenpraktijken, gezondheidscentra en poliklinieken van ziekenhuizen.

 

 

Noot voor de redactie

 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Anita Direcks, senior communicatieadviseur NPCF, (030) 291 6701

Tom Schoen, senior beleidsmedewerker NPCF, (030) 2916782

 

Clicky Web Analytics