Checklist

 

Ontslag uit het ziekenhuis Checklist

 

Concept 1/ maart 2006

 

Als uw behandeling in het ziekenhuis achter de rug is en u weer naar huis mag is het belangrijk dat u met uw arts en verpleegkundige de volgende zaken goed hebt besproken. Het kan verstandig zijn dat bij uw ontslaggesprek iemand van uw familie aanwezig is.

Checklist voor u en uw familie als u het ziekenhuis weer verlaat en naar huis gaat.  

 

 

Nazorg

 

 

 • Is het voor u duidelijk of u nog zorg nodig hebt in uw thuissituatie.
 • Welke hulpverleners (bijv. de thuiszorg) zijn hier eventueel bij betrokken en heeft u hier voldoende informatie over gekregen.
 • Hoe is de samenwerking in deze zogenaamde zorgketen geregeld.

 

 

Nazorginstructies

 

 • Hebt u een lijstje van zaken die u al wel mag doen en wat u beter nog achterwege kunt laten. (nazorginstructies)

 

 

Gevolgen voor uw dagelijks leven

 

 

 • Is voor u en uw partner duidelijk welke ongemakken en gevolgen van de ziekte en de opname u kunt tegenkomen in uw dagelijks leven?

 

 

Eigen mogelijkheden

 

 • Wat kunt u zelf doen of laten om uw herstel in de thuissituatie te bevorderen.

 

Medicatie

 

 • Weet u of u medicijnen moet gebruiken in uw thuissituatie en welke medicijnen de specialist heeft voorgeschreven?
 • Hebt u voldoende uitleg gekregen over gebruik en eventuele bijwerkingen?
 • Is de afstemming van uw medicatie goed geregeld?
 • Indien nodig: is voor u duidelijk wie controle/toezicht houdt op het medicijngebruik en is dit afgestemd?.

 

 

Complicaties of noodgevallen

 

 • Weet u wat u moet doen in geval van nood/complicaties?
 • Weet u wie uw contactpersoon is in het ziekenhuis en hoe deze bereikbaar is?

 

 

Vervolgafspraken

 

  

 • Zijn er vervolgafspraken met de specialist gemaakt?
 • Hoe is de specialist telefonisch en per e-mail bereikbaar?
 • Zijn er vervolgafspraken met andere hulpverleners (bijv. fysiotherapeut, diëtist, gespecialiseerd verpleegkundige)
 • Hoe zijn deze personen telefonisch en per e-mail bereikbaar?

 

 

Huisarts

 

 • Is de huisarts geïnformeerd over uw ziekenhuisopname.
 • Dient u indien u weer thuis bent contact op te nemen met de huisarts.
 • Is het duidelijk voor welke zaken u zich moet richten tot de huisarts en wanneer tot het ziekenhuis.

 

 

Hulpmiddelen

 

 

 • Hebt u informatie gekregen over hulpmiddelen die u nodig hebt?
 • Zijn hulpmiddelen en/of aanpassingen die u na uw ontslag direct nodig heeft geregeld?

 

 

Steun

 

 • Weet u waar u steun kunt krijgen bij het verwerken van uw ziekte.
 • Hebt u informatie gekregen over patiëntenverenigingen, eventuele mogelijkheden voor lotgenotencontact.

 

Met dank aan:

 

Engeline van Erp – Hoskam

Maaike Mol

 

Clicky Web Analytics