Nieuwsbrief

 

Beste bestuursleden,

 

Graag informeren wij jullie over het volgende. Vandaag kondigen we officieel aan dat het Reumafonds

- samen met 11 andere landelijke reuma patiëntenorganisaties

- de SRPN     (Samenwerkende Reuma Patiëntenorganisaties Nederland)  heeft opgericht. 

Op de besturendag 25 november komen we bij jullie terug op hoe de inbreng van de lokale reumapatiëntenverenigingen hierin is geborgd.

Zie bijgaand het nieuwsbericht dat jullie uiteraard ook op jullie eigen website kunnen plaatsen.

Mochten jullie hier vragen over hebben dan horen we dit uiteraard graag.

Met vriendelijke groet,

Wilma Kop

Uitvoerend secretariaat

  

 

 

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.srpn.nl

 

Clicky Web Analytics