Maatschap reumatologie

 

Máxima Medisch Centrum

 

Aan alle Reumapatiënten verenigingen in de regio Zuidoost Brabant

 

Geachte bestuursleden,

De regionale maatschap Reumatologie Zuidoost Brabant is verantwoordelijk voor de patiëntenzorg op het gebied van de reumatologie binnen het Máxima Medisch Centrum in Veldhoven en Eindhoven, het Catharina-ziekenhuis in Eindhoven, het St. Anna Ziekenhuis te Geldrop en het Elkerliek Ziekenhuis te Helmond en Deurne.

Binnen de maatschap is recentelijk besloten om de reumatologische zorg in het Elkerliek Ziekenhuis te Helmond en Deurne uit te breiden en de reumatologen anders te verdelen over de ziekenhuizen.

De reumatologen De Nijs en Kroot zullen vanaf 1 maart 2011 beiden fulltime de reumatologie praktijk uitoefenen binnen het Elkerliek Ziekenhuis te Helmond en Deurne. U kunt daar terecht voor alle aspecten van de reumatologische zorg en er wordt een aanzienlijke capaciteitsuitbreiding gerealiseerd.

De reumatologen Westgeest, Verheesen, Traksel en Linssen- Ramakers zetten de praktijk voort binnen het Máxima Medisch Centrum te Veldhoven en Eindhoven, het Catharina-ziekenhuis te Eindhoven en het Sint Anna Ziekenhuis te Geldrop. Ook daar kunt u terecht voor alle aspecten van de reumatologische zorg.

Indien een patiënt een bepaalde voorkeur heeft voor één van de reumatologen, zullen wij met deze voorkeur rekening houden.

Aan patiënten uit de regio Helmond/Deurne wordt gevraagd zich zoveel als mogelijk voor zorg te wenden tot het Elkerliek Ziekenhuis. In het geval u naar aanleiding van het bovenstaande vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met de polikliniek Reumatologie Elkerliek Ziekenhuis Helmond (0492-595963) dan wel met de polikliniek Máxima Medisch Centrum (040-8885676).

Vertrouwende u met bovenstaande naar behoren te hebben geïnformeerd, verblijft,

 

met vriendelijke groet,

Maatschap Reumatologie Máxima Medisch Centrum, Catharina-ziekenhuis en Sint Anna Ziekenhuis

Dr. A.A.A. Westgeest

R.H. Verheesen

R.A.M. Traksel

Mw. D.H.J.M. Linssen- Ramakers

 

 

Clicky Web Analytics