Alle bestuur's leden op een rij

Bestuur.

Zoals elke vereniging hebben wij een bestuur. Volgens de statuten mag een bestuurslid maximaal 12 jaar zitting hebben in het bestuur. Elk jaar treden er een bepaald aantal bestuursleden af en zijn dan al of niet herkiesbaar. Om te voorkomen dat alle bestuursleden tegelijk aftreden is er een rooster van aftreden.

Het bestuur vergadert 1x per maand.

Tweemaal per jaar legt het bestuur verantwoording af aan de leden.

Dit gebeurt tijdens het indienen van de begroting en de jaarlijkse algemene ledenvergadering.

   

Bestuur Reumapatiëntenvereniging “ de Kempen” e.o. 


Voozitter                       : Harrie Castelijns, 

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Secretaris, waarnemend : Stephanie van den Bergh

Penningmeester             : Ellen Thijssen  
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

2e Secretaris                 : Oneida Torres – Penzo
E-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


Bestuurslid Activiteiten: Mia Kanen 
E-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

Bestuurslid: Marton Meulenbroeks,

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Bestuurslid Beweeggroepen: Petra van Kemenade, 

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Postadres: R.P.V de Kempen e.o.
Postbus 114 5530 AC Bladel.
Rabobank: NL74RABO0107519925 BIC RABONL2U
Website: www.rpv-dekempen.nl

Clicky Web Analytics