Alle bestuur's leden op een rij

Bestuur.

Zoals elke vereniging hebben wij een bestuur. Onze bestuursleden mogen in totaal 12 jaar zitting hebben in het bestuur, dan moeten zij aftreden ( statutair ) en zijn zij niet meer herkiesbaar. Elk jaar treden er een bepaald aantal bestuursleden af en zijn dan al of niet herkiesbaar. Om te voorkomen dat alle bestuursleden tegelijk aftreden is er een rooster van aftreden.

Het bestuur vergadert 1x per maand.

Tweemaal per jaar legt het bestuur verantwoording af aan de leden.

Dit gebeurt tijdens het indienen van de begroting en de jaarlijkse algemene ledenvergadering.

   

Bestuur Reumapatiëntenvereniging “ de Kempen” e.o. 


Penningmeester tijdelijk: Petra  
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Secretaresse Oneida Torres – Penzo
Oude Postelseweg 13a 5521 RS Eersel Tel 0639224525
E-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Bestuurslid: Marton Meulenbroeks
Arnold van Rodelaan 23 5527 BS Hapert. Tel  

0636328672

Bestuurslid: Mia Kanen Kerkevelden 23, 5521 KE Eersel Tel. 0497-517916
E-mail. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Bestuurslid: Ineke Buitenhuis Saturnus 19, 5527 CW Hapert Tel. 0497-387836
E-mail. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Postadres: R.P.V de Kempen e.o.
Postbus 114 5530 AC Bladel.
Rabobank: NL74RABO0107519925 BIC RABONL2U
Website: www.rpv-dekempen.nl

Clicky Web Analytics