Chronisch ziek & werk

 

Chronisch ziek en werk?

 

Uw patientenbond adviseert u graag! Heeft u reuma waaronder fibromyalgie, epilepsie, MS? En zoekt u een baan, of wilt u begeleiding om uw werk goed te kunnen blijven uitvoeren? Wij kunnen u helpen.

In de afgelopen jaren deed de Reumapatiëntenbond ervaring op met de re-integratie van mensen met reuma. Omdat dit project succesvol was, informeerde de Reumapatiëntenbond  naar de behoefte aan deelname bij andere chronisch zieken organisaties. Daarnaast is bekeken of er mogelijkheden bestonden om het diensten pakket uit te breiden. En met succes!

 

Waarom is het project Chronisch ziek en werk uniek?

 

We richten ons niet alleen meer op mensen met reuma, maar ook op mensen met epilepsie en MS. De Reumapatiëntenbond werkt hiervoor samen met de patiëntenverenigingen voor epilepsie (EVN), voor MS (MSVN) en de patiëntenvereniging voor de reumatische aandoening fibromyalgie (FES)

 

We richten ons niet alleen meer op reïntegratie, maar ook op het behouden van werk We hebben samenwerking gezocht met één landelijk reintegratiebureau en twee regionale re-integratiepartners

 

 

   

Waarin onderscheiden we ons van andere re-integratie aanbieders?  

 

Het grootste verschil zit hem in de begeleiding. U wordt niet alleen begeleid door een re-integratiecoach, maar ook door een ervaringsdeskundige. Deze ervaringsdeskundige kent uw problematiek als geen ander. Hij kan u bijvoorbeeld helpen bij het (leren) omgaan met uw aandoening, het verwijzen naar gespecialiseerde behandelaars of het kiezen van een passende beroepsrichting.

Met andere woorden: wij bieden u begeleiding op maat door in te spelen op uw persoonlijke vraag en ondersteuning te bieden door professionele en zeer betrokken begeleiders.

 

Met wie werken we samen? 

 

De patiëntenbonden kozen een aantal re-integratiebureaus dat voldoet aan de volgende criteria:  

 

  • Het bureau biedt begeleiding door een vaste, professionele en ervaren reintegratiecoach
  • Het bureau beschikt over het keurmerk van de branche en goede klanttevredenheidcijfers
  • Het bureau beschikt over een ruim netwerk aan werkgevers en heeft kennis van de regionale arbeidsmarkt
  • Het bureau heeft ervaring met begeleiding van mensen met een chronische ziekte

 

 

   

De re-integratiebureaus  

 

Afhankelijk van de plaats waar u woont, wordt u begeleid door: Beekmans & van de Ven http://www.beekmans-vandeven.nl/

  USG Restart http://www.usgrestart.nl/

 

Hoe kunt u zich aanmelden?

 

Als u wilt deelnemen aan het project, moet u voldoen aan een aantal criteria. Wij adviseren u hierover graag persoonlijk. Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met de Reumalijn T 0900 20 30 300 (ma t/m vrij 10 -14 uur)

 

 

 

 

Clicky Web Analytics